Les activitats finalistes de la Universitat són, essencialment, la docència, la investigació i la innovació. Però un pilar de la Universitat és la gestió que dona suport a les altres activitats.

D'una banda, ja fa temps que per a la investigació existeix a la UIB l’Oficina de Suport a la Recerca, que cobreix l'àmbit de gestió per a aquesta activitat. D'altra banda, aquests darrers anys la Universitat de les Illes Balears duu a terme una sèrie d'accions per millorar la qualitat de la docència, entre les quals és un pilar bàsic la millora de la gestió acadèmica que fan els equips directius dels centres i els professors, que ha augmentat amb escreix en els darrers anys a causa dels canvis legislatius de l’ordenació dels ensenyaments universitaris.

Dins la UIB hi ha un conjunt de serveis que són transversals a totes les activitats de gestió acadèmica del professorat. Per tal de coordinar i conjuntar els esforços del tots aquests serveis, la creació d’una oficina central facilitaria i milloraria el suport a la docència.