Escoltar

Funció i objectius

 L’Oficina de Suport a la Docència va ser creada al juliol de 2017 amb l’objectiu de millorar la qualitat de la docència facilitant les tasques acadèmiques als equips de direcció dels diferents estudis i en general de tot el professorat de la Universitat, la nostra tasca es centra en els següents eixos​,